På bygget

I denna blogg tar vi upp allt intressant som sker på bygget. Luta dig tillbaka och lär dig mer.

Hur behandlar man betong?

Betong är grunden för de flesta byggen

Håltagning, sågning och borrning i betong är vanliga tekniker som används för att skapa öppningar och hålrum i betongkonstruktioner. Dessa tekniker används ofta inom bygg- och konstruktionsindustrin för att installera rör, kablar, ventilationssystem och andra komponenter i betongväggar, -golv och -tak.

Vad är betonghåltagning?

Håltagning i betong (betonghåltagning) är processen att skapa hål i betongen genom att använda specialverktyg. Detta görs vanligtvis med hjälp av en betongborr eller en diamantkärnborr. Betongborr används för att göra mindre hål, medan diamantkärnborr används för att skära större hål med större precision. Håltagning kan också utföras med hjälp av en betongsåg, som skär genom betongen med en sågklinga.

Sågning i betong (betongsågning) används för att skära rektangulära öppningar i betongväggar eller -golv. Detta görs med hjälp av en betongsåg som drivs av en bensin- eller eldriven motor. Sågningen sker vanligtvis med en diamantklinga som skär genom betongen med hög hastighet och precision.

 

Borrning i betong används för att skapa hål med specifika diameter i betongväggar eller -golv. Detta görs med hjälp av en betongborr eller diamantkärnborr, och borrdjupet kan justeras beroende på behovet. Borrning i betong kräver vanligtvis mer precision och skicklighet än håltagning eller sågning, eftersom det är viktigt att hålen placeras på rätt ställe och har rätt storlek.

Material och verktyg i betong

När du inhandlat betong och ska börja arbeta är viktigt att använda rätt utrustning och tekniker vid håltagning, sågning och borrning i betong för att undvika skador på betongen och för att säkerställa att öppningarna är korrekt placerade och dimensionerade. Det är också viktigt att följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsutrustning vid arbetet med betong.

Öka säkerheten på bygget med utbildade snickare

Att snickare och andra yrkespersoner som arbetar på en byggarbetsplats har genomgått en utbildning i heta arbeten är särskilt viktigt om en brand skulle uppstå. Här är några skäl till varför utbildning i heta arbeten är avgörande i händelse av en brand på byggarbetsplatsen:

 1. Säkerhet och panikhantering: Utbildade snickare har kunskap om hur man hanterar brandrelaterade nödsituationer utan att hamna i panik. De vet hur man använder släckutrustning, evakuerar på ett organiserat sätt och vidtar åtgärder för att säkerställa sin egen säkerhet och andras.

 2. Effektiv släckning: Utbildade snickare vet hur man korrekt använder släckutrustning för att släcka mindre bränder. De kan agera snabbt och effektivt för att försöka kontrollera branden innan den hinner sprida sig och orsaka större skador.

 3. Minimering av skador: Genom att agera på rätt sätt enligt utbildningen kan snickare bidra till att minimera skador på egendom och byggnadsmaterial om en brand bryter ut. Detta kan i sin tur minska de ekonomiska och tidsmässiga konsekvenserna för byggprojektet.

 4. Säkerhet för andra: Utbildade snickare kan även hjälpa andra kollegor och arbetstagare på byggarbetsplatsen att agera på ett säkert sätt i händelse av en brand. Deras förmåga att hantera situationen kan vara avgörande för att skydda liv och säkerhet.

 5. Kommunikation: Genom att ha gått igenom utbildning i heta arbeten är snickare bättre rustade att kommunicera med andra arbetare och räddningspersonal i händelse av en brand. Tydlig och effektiv kommunikation kan underlätta samordningen och hanteringen av nödsituationen.

 6. Förebyggande åtgärder: Utbildade snickare är medvetna om brandrisker och potentiellt farliga situationer som kan uppstå vid heta arbeten. De kan vara mer förebyggande i sitt arbete för att minimera risken för bränder och brandrelaterade incidenter.

Sammanfattningsvis är utbildning i heta arbeten avgörande för att snickare ska kunna agera på ett säkert och ansvarsfullt sätt om en brand skulle uppstå på byggarbetsplatsen. Deras kunskap och förmåga att hantera situationen kan ha en direkt inverkan på säkerheten för alla inblandade och på skadornas omfattning. Är du ansvarig för ett bygg och inte vet vem du ska vända dig till för detta kan du höra med Dinbrandman som håller utbildningar i heta arbeten i Uppsala varje vecka.

Se till att elen är installerad rätt på nybygget

På ett nybygge spelar elektrikern en central roll för att säkerställa att den elektriska installationen i byggnaden fungerar korrekt och är säker för de framtida användarna. Efter att ha pratat med Mitheko, som är en elfirma i Stockholm, är några av de huvudsakliga uppgifterna som en elektriker utför på bygget följande:

 1. Planering och layout: Elektrikern samarbetar med arkitekter och andra byggexperter för att utforma den elektriska infrastrukturen i byggnaden. Detta innebär att bestämma placeringen av eluttag, belysningsarmaturer, elskåp och annan elektrisk utrustning.

 2. Installation av elsystem: Elektrikern installerar de nödvändiga elektriska komponenterna och systemen i byggnaden. Detta inkluderar dragningsarbeten för elkablar, montering av eluttag och strömbrytare, samt installation av elskåp och andra elapparater.

 3. Belysning: Elektrikern ansvarar för installation av belysningsarmaturer, inklusive taklampor, vägglampor och eventuellt nödbelysningssystem.

 4. Kretsskydd och jordning: En viktig uppgift är att säkerställa att alla elsystem är korrekt jordade för att förhindra risk för elektriska stötar och skydda människor och utrustning från farliga strömfel.

 5. Testning och felsökning: Innan byggnaden kan tas i bruk, utför elektrikern omfattande tester för att säkerställa att alla elsystem fungerar korrekt och möter de nödvändiga säkerhetsstandarderna. Om några problem upptäcks är det elektrikerns uppgift att felsöka och åtgärda problemen.

 6. Uppföljning av elektriska koder och standarder: Elektrikern måste hålla sig uppdaterad om lokala elektriska koder och standarder för att se till att installationen är i överensstämmelse med alla juridiska och säkerhetskrav.

 7. Koordinering med andra yrkesgrupper: Elektrikern samarbetar med andra yrkesgrupper på bygget, som VVS-installatörer och snickare, för att säkerställa att elektriska installationer integreras smidigt med andra system och strukturer i byggnaden.

 8. Dokumentation: En viktig del av elektrikerns arbete är att noggrant dokumentera alla installationer och utförda tester för att skapa en fullständig och detaljerad elektrisk ritning och dokumentation för framtida referens.

Elektrikern är alltså ansvarig för att skapa en säker, pålitlig och fungerande elektrisk installation i den nya byggnaden, vilket är av yttersta vikt för både byggnadens funktionalitet och säkerhet för de boende eller användarna. Bor du i norrort kan vi varmt rekommendera Mitheko som verkar som elektriker i Djursholm, men också som elektriker över hela Danderyd. De jobbar både med nybyggen och service inom el.