Nya hyror 2020

20 februari, 2020 | Okategoriserade

Vi har nu nått en överenskommelse med Hyresgästföreningen gällande hyrorna för 2020. Hyrorna höjs från och med 1:a januari med 2%. Eftersom förhandlingarna har dragit ut på tiden har redan hyresavierna för januari och februari skickats ut med 2019 års hyror. Den retroaktiva höjningen för januari och februari kommer att läggas på mars och april-avierna. Nedan följer två exempel på hur ändringen påverkar hyran. 

En lägenhet om 43 kvm får en hyreshöjning med 82 kr i månaden. En lägenhet om 85 kvm får en hyreshöjning med 147 kr i månaden. 

På hyresavierna för mars och april blir höjningen i exemplet ovan 164 kr i månaden respektive 294 kr i månaden då höjningen för januari och februari tas ut retroaktivt. 

Varför höjs hyran? 

Anledningen till höjningen är ökade kommunala taxor (VA, avfall och fjärrvärme), försäkringspremier, underhållskostnader, löner och elkostnader. Vi presenterar de kostnadsökningar som drabbar vår förvaltning och tillsammans med Hyresgästföreningen förhandlar vi fram hur mycket hyran måste justeras för att vi skall bli kompenserade för detta. Det är egentligen av samma anledning som löner justeras för att saker och ting i samhället blir dyrare (inflation). 

Vår målsättning är alltid att ha hyresförhandlingarna klara före årsskiftet och vi påkallar till förhandling minst tre månader i förväg. 

I samband med förhandlingarna presenterar vi årligen utfört underhåll föregående år och planerat underhåll kommande år. På yttre och inre underhåll lägger vi årligen i genomsnitt ca 16 000 000 kr eller översatt till bostadsyta 248 kr/kvm. Det är en hög underhållstakt som ligger 35% över genomsnittet.

Nya hyror 2020