Nio nya vindslägenheter i city

23 september, 2021 | Okategoriserade

Behovet av lägenheter i centrum är stort, men när den mesta marken redan är bebyggd hittar VBAB nya sätt att skapa lägenheter i city. I det vackra vita huset i korsningen Barnarpsgatan – Gjuterigatan byggs just nu nio nya hyreslägenheter på husets vind.

Huset vars arkitektur inspirerats av nyrenässansen uppfördes redan 1869-71 och ritades av Fridolf Wijnbladh, samma arkitekt som står bakom Rådhuset i Jönköping. Från början inrymde byggnaden stadens fattigvårdhus, men har också verkat som ålderdomshem innan det i mitten av 1900-talet byggdes om till bostadshus.

Yteffektivt och modernt
Och nu är det alltså dags igen för den kulturhistoriska byggnaden att få ett ansiktslyft och en anpassning till den moderna staden när den outnyttjade vinden byggs om och förvandlas till nio yteffektiva lägenheter, uppdelat på ettor, tvåor och treor.

– Vi identifierade den här möjligheten för flera år sen, men det har tagit ett tag innan vi har fått klart i alla instanser, så nu ser vi verkligen fram emot att få sätta igång projektet, säger Johan Rosenquist, vd VBAB.

Förutom nya bostäder blir det också fler parkeringsplatser, och dessutom förbereds för laddstolpar för hyresgäster med elbil. VBAB har också velat ha ett hållbart och energismart uppvärmningssystem, vilket har resulterat i att de nya lägenheterna kommer värmas upp av en frånluftsvärmepump som återvinner värmen i ventilationen från de befintliga lägenheterna.

Tidsenliga takkupor
Ombyggnaden kommer innebära en viss förändring i exteriören när taket förses med takkupor i en för huset tidsenlig stil.

-Takkuporna var nödvändiga för ljusinsläppet naturligtvis. Men när vi såg bilder på huset med och utan kupor så tycker vi att huset blir ännu vackrare med kuporna, säger Johan Rosenquist.

Fastigheten med takkupor