Störningsjour

– med dygnet runt-service

För att skapa en trygg boendemiljö för våra hyresgäster har vi ett gemensamt avtal om störningsjour med Securitas. Störningsjouren nås dygnet runt på 010-470 51 84.

Ofta handlar störningar om oförstånd och då kommer man långt med att knacka på och be grannen sänka volymen om klockan blivit sent. Räcker det inte med ett samtal eller störningen är av sådan karaktär att man inte anser att ett samtal löser problemet kan man kontakta störningsjouren.

När du kontaktar störningsjouren uppger du:

  • ditt fullständiga namn
  • din gatuadress
  • telefonnummer
  • lägenhetsnummer (tresiffrigt nummer på utsidan av din lägenhetsdörr)
  • varifrån störningen kommer (adress och lägenhet)
  • typ av störning (hög musik, bråk med mera).

Alla störningsärenden hanteras konfidentiellt och ditt namn lämnas inte ut till den som stör, men du kan inte göra en anonym anmälan

Om Securitas anser att det skett en störning debiteras den hyresgäst som orsakat störningen för kostnaden för utryckningen.

Vid missbruk av störningsjour debiteras den inringande hyresgästen kostnaden för utryckningen.