Inflyttning

Tillträde

Du har rätt att tillträda bostaden på den utsatta inflyttningsdagen kl. 12.00. Skulle inflyttningsdagen inträffa på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag sker inflyttningen nästkommande vardag kl. 12.00.

Nycklar

Hämtning av nycklar sker på vårt kontor om inget annat har avtalats.

Besiktning

Det görs alltid en besiktning av lägenheten innan tillträde för att säkerställa att utflyttande hyresgäst har flyttstädat lägenheten. Vi gör även en besiktning för att kontrollera lägenhetens skick.

Hemförsäkring

För att bo hos oss måste du ha en hemförsäkring. Hemförsäkring är en bra investering om något skulle hända, som till exempel brand- eller vattenskador. Har du ingen försäkring kan du bli skyldig att betala ersätta för de kostnader som uppstått i din lägenhet.

El-abonnemang

När du flyttar till nytt boende behöver du dels teckna ett el-abonnemang för din nya lägenhet, dels avsluta ditt gamla abonnemang på den förra adressen. Du kan kontakta Jönköpings Energi på 036-108200 för att teckna ett el-abonnemang.

TV/Bredband

I våra fastigheter finns det via Com Hem kabel-TV, bredband och IP-telefoni. Grundutbudet från Com Hem ingår i hyran. Kontakta Com Hem för att teckna fler abonnemang 0771-550000.

I våra fastigheter finns Öppen Fiber installerad där vi erbjuder bredband, TV och telefoni från olika leverantörer. Logga in på www.bredbandswebben.se för att se vilka erbjudande som finns.

Anmäl ny adress

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.


Utflyttning

Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen senast före det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du t ex vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara hos oss senast den 30 juni.

Visning av lägenhet

Du är skyldig att hålla din lägenhet tillgänglig för visning för eventuella nya hyresgäster. Vår rutin är att vi med ditt godkännande lämnar ut dina kontaktuppgifter så att de sökande kan bestämma tid med dig för att titta på lägenheten. Om du hellre önskar att vi med din tillåtelse visar lägenheten eller vill göra andra överenskommelser så kan du alltid kontakta oss om det så hittar vi en lämplig lösning.

Besiktning

Vid utflyttning besiktigas lägenheten. Vid besiktningen av lägenheten kommer vi att se efter skador och onormalt slitage. Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

För besiktning kontakta:

Marcus 036-330 88 14, mail marcus@vbab.se

Flyttstädning

Det är viktigt att lägenheten städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift. Kontroll av flyttstädningen genomförs i samband med besiktningen. Utflyttande och inflyttande hyresgäster kan göra egna överenskommelser om städning. Exempelvis kanske man byter städning mot tidigare tillträde eller städar och lämnar över lägenheten på helgdag. Viktigt att tänka på då är att vi som hyresvärd inte ansvarar för städningen.

Utflyttning

Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen hyresavtalet upphör att gälla. Om det är en lördag, söndag eller helgdag skall du lämna lägenhetern seanst kl 12:00 första vardagen därefter.

Nycklar

Nycklarna skall vara oss alternativt den kommande hyresgästen tillhanda senast kl. 12:00 den förste i månaden. Inträffar den första helgdag så är det kl. 12:00 näskommande vardag som är tillträdesdagen.