När ska hyran vara betald?

Enligt hyresavtalets bestämmelser ska hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje ny kalendermånads början.

Detta innebär tillexempel att förfallodagen för hyran som avser maj ska vara betald senast den sista april.

Hur betalar jag hyran?

Du kan betala hyran antingen via postgiro eller bankgiro. Gironummer framgår av hyresavin som skickas till dig månadsvis. Du får då ett inbetalningskort som avser en månadshyra. Du bör helst använda dig av hyresavin när du betalar.

Om du väljer att inte göra detta måste du på inbetalningskortet ange objektsnummer och avinummer samt namn och den adress hyran avser för att den ska komma rätt.

Om du väljer att betala via internet måste du vara noga med att ange OCR-numret. Du finner numret på avin längst ner till vänster mellan två # #. Detta för att vi ska kunna identifiera avsändaren.

Betalning via E-faktura

Vi kan även erbjuda e-faktura som, förutom att det är enkelt och säkert, även är ett miljövänligt alternativ. Du slipper fylla i OCR-nummer och andra uppgifter som redan är ifyllda och bidrar samtidigt till en minskad pappersförbrukning. Du anmäler dig via din internetbank. Där finns även en demo som förklarar hur automatisk e-faktura fungerar.

Vad betalar jag för?

I ditt hyreskontrakt står angivet vad som ingår i hyran, exempelvis värme, vatten, el, gas, garage eller p-plats.

Hyran och framtida hyresjusteringar?

Vätterbygdens Byggnads AB har ett avtal om förhandlingsordning tecknat med Hyresgästföreningen Småland-Blekinge. Det betyder att vi som hyresvärd förbinder oss att förhandla med Hyresgästföreningen när vi önskar förändringar i hyran eller andra hyresvillkor. Vätterbygdens Byggnads AB tycker det är en trygghet för hyresgästerna att veta att hyrorna och de hyresvillkoren är överenskomna i förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Uppsägningstiden är tre månader och räknas i hela kalendermånader. Tänk på att du är skyldig att visa din lägenhet för kommande hyresgäster.

Får jag hyra ut i andra hand?

Ja, men du måste alltid ange beaktansvärda skäl, t.ex. studier/arbete utomlands eller på annan ort. Du måste alltid skicka in en kopia på andrahandskontraktet till oss där det framkommer uthyrningsperiod, hyra, andrahandshyresgäst. Vi vill även att du skickar in en kopia på avtalet för studier/anställning.

Tänk på att du står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du är registrerad som hyresgäst på kontraktet, även om du hyr ut i andra hand. Olaga andrahandsuthyrning medför att du mister din hyresrätt.

Får jag överlåta lägenheten till någon annan?

Nej, inte utan Vätterbygdens Byggnads AB’s medgivande. Du måste ha särskilda skäl för detta. Kontakta alltid Vätterbygdens Byggnads AB först.

Om jag låst mig ute, hur går jag tillväga och vem står för kostnaderna?

Har du låst dig ute eller tappat bort dina nycklar kontaktar du hyresvärden eller låssmed, men du får själv bekosta detta. Vid akuta fall kan du ringa Securitas.

Får jag montera in disk- och tvättmaskin själv?

Nej. Du som hyresgäst får inte själv installera disk eller tvättmaskin. Den här regeln är till för din egen och andras säkerhet. Elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till bränder och översvämningar.