Fler och fler av våra hyresgäster efterfrågar möjlighet att ladda sin elbil i anslutning till bostaden. För att möta efterfrågan ser vi över möjligheten att installera laddstolpar vid våra olika fastigheter och på vissa håll är arbetet redan ingång.

Huset på Norra Strandgatan 14 genomgår en omfattande fasadrenovering. Huset, som står där vinden först slår emot när den kommer från Vättern, utsätts för hårt slitage. I samband med renoveringen installeras även solceller på hustaket som ska förse huset med energi. Det är den andra solcellsanläggningen VBAB bygger och ett led i ett fortsatt hållbarhetsarbete.

VBAB har under flera årtionden sponsrat HV71. Nu höjer man stödet och blir platinapartner för att stödja klubbens återtåg till SHL.

VBAB och HV71 har en lång historia ihop och företaget har varit en av klubbens stora sponsorer under årtionden. Johan Rosenquist, vd VBAB, väljer nu att ytterligare öka stödet.

-Vi känner att det är rätt tid att utöka vår sponsring nu när HV kanske behöver det som bäst. Vi har varit sponsorer länge och vill visa vårt stöd även i motgång, säger Johan Rosenquist.

-VBAB har varit en viktig samarbetspartner i många är och vi är oerhört stolta och tacksamma för att de fortsätter att stötta oss. Det gör det möjligt för oss att jobba oss tillbaka till högsta ligan igen, säger Claes Roupe på HV71.

Det utökade stödet innebär att VBABs logga kommer synas på matchstället under nästkommande säsong.

De nya hyresnivåerna för VBAB:s fastigheter är nu färdigförhandlade med Hyresgästföreningen. Överenskommelsen innebär en höjning med 1,4%.

Anledningen till höjningen är bland annat ökade kommunala taxor (såsom fjärrvärme, vatten, avlopp och sophämtning) samt ökade kostnader för underhåll och administrationskostnader.

Den nya nivån börjar att gälla från 1 mars 2021. Det innebär att ingen höjning ska tas ut för januari eller februari.

VBAB har nominerats till Stadsbyggnadspriset för God arkitektur för de nybyggda studentlägenheterna på Oxtorgsgatan i Jönköping.

Juryns motivering: Nya intressanta urbana kvalitéer på liten lucktomt. Takterrass, levande bottenvåning och balkongliv i innovativ böljande fasad.

Stadsbyggnadspriset har delats ut varje år sedan 1994 för att främja god byggnadsvård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun.

Vi hälsar Joakim Forsberg välkommen i VBAB-familjen. Joakim är sedan 2 november anställd hos oss som fastighetsingenjör. Han kommer närmast från konsultfirman WSP och har stor erfarenhet av drift och energiteknik för fastighetsbolag. Med Joakims hjälp kommer vi  att utöka vår satsning på energieffektivitet och mer klimatsmarta fastigheter.

Vill du komma i kontakt med Joakim når du honom på mail joakim@vbab.se eller tel 036-3308816.

 

Vi har tecknat ett avtal om störningsjour med Securitas, en gemensam service för alla våra hyresgäster för att skapa en trygg boendemiljö. Störningsjouren nås dygnet runt på 010-470 51 84