Behovet av lägenheter i centrum är stort, men när den mesta marken redan är bebyggd hittar VBAB nya sätt att skapa lägenheter i city. I det vackra vita huset i korsningen Barnarpsgatan – Gjuterigatan byggs just nu nio nya hyreslägenheter på husets vind.

Huset vars arkitektur inspirerats av nyrenässansen uppfördes redan 1869-71 och ritades av Fridolf Wijnbladh, samma arkitekt som står bakom Rådhuset i Jönköping. Från början inrymde byggnaden stadens fattigvårdhus, men har också verkat som ålderdomshem innan det i mitten av 1900-talet byggdes om till bostadshus.

Yteffektivt och modernt
Och nu är det alltså dags igen för den kulturhistoriska byggnaden att få ett ansiktslyft och en anpassning till den moderna staden när den outnyttjade vinden byggs om och förvandlas till nio yteffektiva lägenheter, uppdelat på ettor, tvåor och treor.

– Vi identifierade den här möjligheten för flera år sen, men det har tagit ett tag innan vi har fått klart i alla instanser, så nu ser vi verkligen fram emot att få sätta igång projektet, säger Johan Rosenquist, vd VBAB.

Förutom nya bostäder blir det också fler parkeringsplatser, och dessutom förbereds för laddstolpar för hyresgäster med elbil. VBAB har också velat ha ett hållbart och energismart uppvärmningssystem, vilket har resulterat i att de nya lägenheterna kommer värmas upp av en frånluftsvärmepump som återvinner värmen i ventilationen från de befintliga lägenheterna.

Tidsenliga takkupor
Ombyggnaden kommer innebära en viss förändring i exteriören när taket förses med takkupor i en för huset tidsenlig stil.

-Takkuporna var nödvändiga för ljusinsläppet naturligtvis. Men när vi såg bilder på huset med och utan kupor så tycker vi att huset blir ännu vackrare med kuporna, säger Johan Rosenquist.

Fastigheten med takkupor

Renoveringen av fastigheten Hallonet 7 är igång. Takskyddet, som behövs för att skydda fastigheten under ombyggnationen, som bland annat innebär ett takbyte, lyftes igår på under noggrann övervakning. Renoveringen beräknas vara klar till nästa sommar.

Takskydd lyfts på fastighet

Det känns som om vi har haft sommarvärmen här ett tag nu så nu börjar vi bli redo för semester. På VBAB har vi haft ett första halvår där vi lagt mycket tid på vårt hållbarhetsarbete och fortsatta renoveringar av flera av våra fastigheter.

Hållbarhetsresan har börjat

Vi har installerat våra första laddstolpar och anlägger just nu vår andra solcellsanläggning på en av våra fastigheter på Norra Strandgatan. Den första finns på taket på vårt nybyggda hus på Oxtorgsgatan. Ett led i hållbarhetsarbetet är rekryteringen av Joachim Forsberg med vars hjälp vi kan utöka satsningen på energieffektivitet och klimatsmarta fastigheter.

Vindar blir lägenheter

VBAB fortsätter att skapa citynära lägenheter. I en av våra centrala fastigheter i city bygger vi om den outnyttjade vinden till nio yteffektiva lägenheter uppdelat på ettor, tvåor och treor. Byggnationen påbörjas i mitten av juni och lägenheterna beräknas stå klara till nästa sommar. Vi identifierade den här möjligheten för flera år sen, men det har tagit ett tag innan vi har fått klart i alla instanser, så nu ser vi verkligen fram emot att få sätta igång projektet.

VBAB❤️HV71

VBAB och HV71 har en lång historia ihop och vi har varit en av klubbens stora sponsorer under årtionden Det var en stor sorg för oss alla när HV i våras åkte ur SHL. För att visa vårt stöd även i motgång utökade vi vår sponsring, nu när HV kanske behöver det som mest. Nu hoppas vi på ett återtåg till SHL!

Vi önskar alla våra hyresgäster och samarbetspartners en riktigt härlig sommar!

 

Johan Rosenquist med personal

Fler och fler av våra hyresgäster efterfrågar möjlighet att ladda sin elbil i anslutning till bostaden. För att möta efterfrågan ser vi över möjligheten att installera laddstolpar vid våra olika fastigheter och på vissa håll är arbetet redan ingång.

Huset på Norra Strandgatan 14 genomgår en omfattande fasadrenovering. Huset, som står där vinden först slår emot när den kommer från Vättern, utsätts för hårt slitage. I samband med renoveringen installeras även solceller på hustaket som ska förse huset med energi. Det är den andra solcellsanläggningen VBAB bygger och ett led i ett fortsatt hållbarhetsarbete.

VBAB har under flera årtionden sponsrat HV71. Nu höjer man stödet och blir platinapartner för att stödja klubbens återtåg till SHL.

VBAB och HV71 har en lång historia ihop och företaget har varit en av klubbens stora sponsorer under årtionden. Johan Rosenquist, vd VBAB, väljer nu att ytterligare öka stödet.

-Vi känner att det är rätt tid att utöka vår sponsring nu när HV kanske behöver det som bäst. Vi har varit sponsorer länge och vill visa vårt stöd även i motgång, säger Johan Rosenquist.

-VBAB har varit en viktig samarbetspartner i många är och vi är oerhört stolta och tacksamma för att de fortsätter att stötta oss. Det gör det möjligt för oss att jobba oss tillbaka till högsta ligan igen, säger Claes Roupe på HV71.

Det utökade stödet innebär att VBABs logga kommer synas på matchstället under nästkommande säsong.

De nya hyresnivåerna för VBAB:s fastigheter är nu färdigförhandlade med Hyresgästföreningen. Överenskommelsen innebär en höjning med 1,4%.

Anledningen till höjningen är bland annat ökade kommunala taxor (såsom fjärrvärme, vatten, avlopp och sophämtning) samt ökade kostnader för underhåll och administrationskostnader.

Den nya nivån börjar att gälla från 1 mars 2021. Det innebär att ingen höjning ska tas ut för januari eller februari.

VBAB har nominerats till Stadsbyggnadspriset för God arkitektur för de nybyggda studentlägenheterna på Oxtorgsgatan i Jönköping.

Juryns motivering: Nya intressanta urbana kvalitéer på liten lucktomt. Takterrass, levande bottenvåning och balkongliv i innovativ böljande fasad.

Stadsbyggnadspriset har delats ut varje år sedan 1994 för att främja god byggnadsvård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun.

Vi hälsar Joakim Forsberg välkommen i VBAB-familjen. Joakim är sedan 2 november anställd hos oss som fastighetsingenjör. Han kommer närmast från konsultfirman WSP och har stor erfarenhet av drift och energiteknik för fastighetsbolag. Med Joakims hjälp kommer vi  att utöka vår satsning på energieffektivitet och mer klimatsmarta fastigheter.

Vill du komma i kontakt med Joakim når du honom på mail joakim@vbab.se eller tel 036-3308816.

 

Vi har tecknat ett avtal om störningsjour med Securitas, en gemensam service för alla våra hyresgäster för att skapa en trygg boendemiljö. Störningsjouren nås dygnet runt på 010-470 51 84